18. června 2010

Kauza "Slovakiagate": Ohlasy k eliminaci v derby

Smršť názorů a ohlasů zaplavila v posledních 24 hodinách veřejný prostor v českém turfu poté, co Jockey Club na poslední chvíli upravil podmínky eliminace v derby a tím zřejmě vyšachoval ze hry jednoho ze tří slovenských koní. Autor derby-zápisníku strávil s přestávkami téměř celý čtvrtek s telefonem na uchu a spojil se s řadou aktérů této kauzy včetně obou hlav příslušných autorit ing. Václava Luky a JUDr. Mariána Šurdy. Nakonec dospěl k názoru, že je v této fázi relativně bezpředmětné hledat, co bylo v řetězu událostí příčinou a co důsledkem. Celý incident poškodil samotný dostihový sport, neboť vstoupil do korektních vztahů mezi jednotlivými pořadateli v regionu. To je společný jmenovatel řady názorů, které jsem včera a dnes zaznamenal a nezbývá než doufat, že se celou "Slovakiagate" nakonec podaří vyřešit. Níže si můžete přečíst několik názorů k tématu.


Vyjádření Závodiska Bratislava, zavodisko.sk

Závodisko, š.p., Bratislava ako Dostihová autorita SR protestuje voči rozhodnutiu Prezídia JCČR zo dňa 16. 6. 2010, v ktorom sa uvádza nasledovné: „V případě eliminace v dostizích kat. L a vyšší, mohou ze zahraničí startovat z každé země maximálně dva koně s nejvyšším hodnocením handicapera."

Považujeme toto rozhodnutie za jednoznačne účelové smerom k Českému derby a diskriminačné voči koňom registrovaným Dostihovou autoritou Slovenskej republiky. Navyše je v rozpore s čl. 7 písm e) Doplňujúcich ustanovení v dostihovej prevádzke pre rok 2010, publikovaných vo Vestníku českého turfu 3/2010 zo dňa 10. 2. 2010. Takéto kroky a zmeny „na poslednú chvíľu" nie sú v turfovo vyspelých krajinách obvyklé.

Vzhľadom na to, že najčastejšími zahraničnými účastníkmi dostihov najvyššej selekčnej úrovne v ČR sú práve kone registrované DA SR, zbytočne sa takýmito krokmi narúšajú doteraz nadštandartné dostihové vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou. Preto žiadame Prezídium JC ČR o prehod-notenie tohto rozhodnutia.


Vyjádření Asociace českých trenérů a jezdců

Tento týden došlo k zásadnímu rozhodnutí prezídia Jockey Clubu ČR a třebaže se nás přímo netýká, chceme se k němu vyjádřit, neboť jej nepovažujeme za šťastné. Den před posledním škrtáním v Českém derby byla na oficiálním webu Jockey Clubu ČR zveřejněna informace, podle níž mohou v klasických dostizích v případě eliminace startovat maximálně dva koně z každé zahraniční země. Domníváme se, že tak došlo ke „změně pravidel během hry" a že tento krok minimálně komplikuje dobré jméno českého turfu v okolních zemích.

Považujeme za zbytečné oplácet v podobných případech stejným dílem, i když nekorektně se v první řadě zachovala zahraniční autorita, která čekala na verdikt našeho handicapera a následně dala známky svým koním tak, aby se dostali do Českého derby. Na základě tohoto jednání zasedlo prezidium Jockey Clubu ČR a rozhodlo o eliminaci zahraničních koní. Tato záležitost se podle našeho názoru dala řešit i jiným způsobem a nikoli ráznou odvetou, která se do budoucna může negativně promítnout do vzájemných dostihových vztahů ve střední Evropě.

Pevně doufáme, že vypjatá situace před největším rovinovým dostihem sezóny zkreslila skutečný stav věcí a že rozhodování o klíčových problémech v českém turfu není výsadou hrstky lidí, nýbrž otázkou celku, jemuž leží na srdci prosperita dostihů v České republice.


dostihy.fitmin.cz

Nečekané rozhodnutí vydalo včera prezidium Jockey Clubu ČR. Podle něj "V případě eliminace v dostizích kat. L a vyšší mohou ze zahraničí startovat z každé země maximálně dva koně s nejvyšším hodnocením handicapera." Jde o změnu pravidel uprostřed hry, kterou se zahraniční zájemci o naše významné dostihy mohou právem cítit výrazně poškozeni.

K tomuto rozhodnutí ovšem prezidium vedl postoj slovenské strany, která údajně u slovenských koní, přihlášených do našeho derby, čekala po Turf Gala s vypsáním handicapů, které slouží pro eliminaci, až na vydání handicapů českých.

O vyjádření jsme požádali i dr. Mariána Šurdu ze slovenského Závodiska.: "My u nás nemáme stanoveno, kdy má být vydán handicap. Situace byla taková, že se v neděli běželo Starohájské kritérium, v komisi sloužil i handicaper, který vzhledem k pondělnímu zaneprázdnění handicap zveřejnil v úterý ráno. Vždy uděloval handicapy podle nejlepšího svědomí a odmítám, že bychom na zveřejnění našich handicapů čekali až po zveřejnění vašich kvůli nějakému ovlivňování. Vzniklá situace mne mrzí, z mého pohledu je to diskriminační opatření a změna pravidel během hry."


turf.sk

Český turf, nechválne známy diskrimináciou koní zahraničného chovu, začína diskriminovať aj zahraničných účastníkov českých dostihov, pričom pravidlá boli neférovo zmenené „počas hry". Ako zlý žart pôsobí nové pravidlo, ktoré v stredu prijalo Prezídium Jockey Clubu Českej republiky. Pravidlo znie: „V případě eliminace v dostizích kat. L a vyšší, mohou ze zahraničí startovat z každé země maximálně dva koně s nejvyšším hodnocením handicapera". Aplikácia tohto pravidla v praxi znamená, že niektorí cudzinci nebudú môcť štartovať, i keď štartové boxy nebudú naplnené...

Napríklad v blížiacom sa Českom Derby mohla nastať takáto situácia: Po poslednom škrtaní by na prihláškach zostalo 8 českých koní, 5 francúzskych a 4 slovenské. To je spolu 17 a keďže štartových miest je 16, nastala by eliminácia, takže by bolo použité vyššie citované pravidlo a podľa neho by mohlo štartovať len 12 koní, 8 českých, 2 francúzske a 2 slovenské. Zvyšných 5 cudzincov by bolo pod čiarou a keďže podľa nového pravidla by mohli štartovať, teda bežať dostih, len dva kone z jednej krajiny, náhradníci by mohli štartovať len v prípade škrtu niektorého zo svojich krajanov. Čisto teoreticky by mohla nastať aj situácia, že by Derby podľa zmieneného pravidla mohli bežať len tri kone - ak by bol prihlásený len jeden domáci kôň a 16 cudzincov z jednej krajiny... Iste by bolo zaujímavé sledovať reakcie českých stajní, ak by bola podobná hlúposť recipročne prijatá na Slovensku...