29. června 2011

Kauza Quinn: Britové hloubají, co je nedodržení sjednaného závazku

Nikoli zprávu, ale spíše kousavou poznámku přinesl o letošním Českém derby britský list Racing Post. Sice si všiml vítězství Roches Crosse s Janem Rájou, ale hlavní pozornost věnoval pokutě 2000 korun, kterou dostal zraněný žokej Jimmy Quinn za nedodržení sjednaného závazku. "Ani celý katalog zranění nestačil, aby Quinna zachránil od pokuty. Žokej, který čelí prognóze nejméně tří týdnů mimo sedlo, byl angažován na Lysyana v derby a dalšího koně v rámcovém programu. Rentgen ale odhalil, že si při dvou dostihových pádech v rozpětí 24 hodin zlomil zápěstí, loket, tři žebra a kostrč… Česká autorita mu i tak napařila pokutu,“ komentoval Racing Post pozadí vynucené jezdecké výměny, po níž nakonec Lysyana odjezdil jiný ostrovní žokej Robert Havlin.


Pro Jockey Club ČR znamená tato poznámka, která na britských ostrovech vyvolala povytažená obočí, poněkud zbytečnou negativní publicitu. Zkušený Ir totiž v praxi nakonec nic platit nebude. Ačkoli mu dostihová komise v neděli skutečně v souladu s platným dostihovým řádem zmíněnou sankci uložila, realizační tým nakonec dodal požadované potvrzení od lékaře a sankce tím pozbyla platnosti. "Byla to formalita. Potvrzení bylo dodáno, takže není co řešit,“ řekl prezident Jockey Clubu Václav Luka.

Britové s gustem přeložili název sankce, pocházející ještě z doby před rokem 1989. Věcná podstata nedodržení sjednaného závazku ale patří k pevným součástem tuzemského dostihového řádu. "Je to možná názor příslušného novináře. Kdyby k tomu zaujala negativní postoj přímo britská dostihová autorita, určitě bychom to řešili, ale takhle je to pohled někoho, kdo to vnímá v neznalosti kontextu. Máme nějaký řád a respektujeme ho,“ vysvětluje Luka.

Případů, jako byl ten Quinnův v derby, je na české scéně minimum. Obecně podobné pokuty obvykle bere na sebe majitel příslušného koně, protože vymáhání sankcí na cizincích by bylo poměrně složité. Nabízí se ale otázka, zda tato drobnost není dalším z důkazů potřebnosti slaďování evropských řádů a hledání cesty k jednotným pravidlům dostihového provozu napříč zeměmi. "To je stěžejní otázka všech setkání autorit, ale dosud se to nikdy nedostalo do takových dimenzí…“ uzavírá Luka.