29. května 2008

Akta X: Jak se bude vyhazovat z Českého derby

Existují otázky, na které každý z nás více méně zná odpověď, protože jsme si ji už mnohokrát ověřili v praxi. Ale kdybychom byli o půlnoci znovu tázáni, lovili bychom řešení s určitými obtížemi. Mezi takové otazníky patří způsob eliminace při vytváření startovní listiny Českého derby. Všichni víme, jak probíhá - a přesto vyvolává každý rok znovu nejasnosti. Na odstranění tohoto případu však člověk nemusí být nutně agentem Mulderem ani Jamesem Bondem. Stačí vzít z knihovny dostihový řád (DŘ) a nalistovat také Doplňující ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2008. Nuže, nahlédněme.
Naše hledání začíná na straně 111 u položky "Snižování počtu startujících koní". Paragraf 281, písmeno a) platného DŘ konstatuje, že ve výkonnostních zkouškách se postupně vylučují:

  • koně, kteří ještě nestartovali;
  • koně, kteří v běžném a minulém roce nezískali žádnou cenu;
  • startují-li v dostihu více než tři koně jednoho majitele, vylučují se postupně od nejnižšího průběžného handicapu tito koně až po dosažení počtu tří. Pokud je takových majitelů více, začíná vylučování u majitele koně, který má nejnižší průběžný handicap, koně dalších majitelů následují rovněž podle průběžného handicapu; vylučují se koně s nejnižším hodnocením handicapera

To jsou ovšem případy, které při vytváření startovní listiny derby hrají roli jen výjimečně. Proto přicházejí ke slovu Doplňující ustanovení a teprve teď to vlastně začíná. Pořadník derbystů se totiž sestavuje podle průběžného handicapu.


"Kůň, který startoval a nemá stanovený průběžný handicap, je považován za koně s nejnižším handicapem. Nemá-li kůň průběžný handicap v ČR, bude mu handicaperem přidělen eliminační handicap pouze pro potřebu snižování počtu startujících koní."

Za tímto účelem handicaper využije přepočet zahraničního handicapu podle následující tabulky: Francie: + 55, SRN + 9, Polsko +6, Maďarsko + 10, Rakousko +4, Slovensko+8, mezinárodní klasifikace: x 0,5+45.

Pokud zahraniční zájemce o derby z různých důvodů nemá v zemi svého tréninku průběžný handicap, můžou k vytvoření eliminační známky posloužit čtyři absolvované dostihy v zahraničí nebo tři absolvované dostihy v zahraničí a jeden v ČR, a to během posledních dvanácti měsíců před termínem oznámení startujících koní (OSK).

Nyní máme všechny kandidáty derby seřazené podle eliminačního handicapu, v klasických dostizích však platí ještě jeden důležitý dodatek: 50 procent startovních míst je rezervováno pro koně majitelů registrovaných v České republice. To znamená, že kdyby se teoreticky přihlásilo do derby třicet zahraničních koní s průběžným hodnocením převyšujícím všechny domácí uchazeče, mohlo by jich startovat jen osm. Zmíněné pravidlo třeba číst takto a nikoli obráceně - polovina rezervovaných míst pro domácí koně neznamená rezervaci zbylé poloviny pro koně zahraniční!

Veškeré rozhodování podle výše uvedených kritérií proběhne zhruba týden před startem. Handicaper pak zveřejní svůj verdikt na internetu do 24 hodin před pondělním OSK.

Aby to nebylo tak jednoduché, ani toto ještě nemusí znamenat poslední slovo. Pokud se po uplatnění všech eliminačních kritérií sníží počet startujících koní pod maximální úroveň a ve startovacích boxech tím pádem zůstanou volná místa, dochází k losu mezi skupinou koní vyloučených podle posledního použitého kritéria.

Pro poslední takový případ nemusíme chodit daleko: v roce 2006 rozhodoval los šest dní před startem mezi Normenem a Bremen Planem. Štěstí přálo Normenovi, který pak v derby finišoval druhý...