24. května 2008

Ave Ransom jel do Badenu zbytečně

Mimořádně frustrující zážitek přinesla stáji CK Martin Tour cesta Ave Ransoma do Baden Badenu. Místo startu v tamním Iffezheimer Derby Trialu, který měl přinést srovnání s širší německou špičkou a zároveň splnit roli přípravného dostihu na České derby, absolvovala výprava trenéra Michala Liska jen výměnu názorů s německými pořadateli. Ti nepustili Ave Ransoma na start kvůli údajným nesrovnalostem s vakcinací a pražská stáj tak jela stovky kilometrů zbytečně. "Budeme teď muset Ave Ransoma dohlásit za trojnásobek zápisného do Velké červnové ceny, aby měl naději dostat se do Českého derby," řekl včera zklamaný trenér Lisek.

Paradoxním rozměrem celého příběhu je skutečnost, že problém nebyl na straně českého veterináře, nýbrž evidentně spadá do doby před loňskou koupí Ave Ransoma ve Francii. "Jsme zklamaní a rozladění, byla tam evidentní snaha vyřadit Ave Ransoma za každou cenu z dostihu..." hledal slova majitel Vojtěch Martin. "Oni se oháněli tím, že razítko vakcinace je nečitelné a že je to celé špatně napsané, takže to o jeden den nevychází. Volali jsme na Jockey Club, kde nám potvrdili, že je vše v pořádku..."

Do problému, který svou bizarností jakoby patřil před rok 2004 a členství České republiky v Evropské unii, se na místě vložil ředitel Závodiska Bratislava Marián Šurda, který podle Vojtěcha Martina pořadatele téměř přesvědčil k přehodnocení rozhodnutí. Slovenská intervence ale ztroskotala na stejné skutečnosti, na které byla založena loňská kontroverze kolem vítězství High Reservation v Mostě - Ave Ransom byl mezitím škrtnut a pořadatel nemohl škrt podle platných regulí vzít zpátky.

"Údajně se jednalo o chybu subjektu, který koně vlastnil před rokem a půl. V pořádku prý nebylo francouzské očkování z roku 2007. Němci jsou v tomto ohledu nekompromisní, vybavuji si podobný případ z loňského roku v Mnichově," přibližuje podrobnosti Marián Šurda.

Z celého případu zůstala na české straně značná pachuť, neboť tuzemští pořadatelé pravidelně postupují vůči zahraničním hostům benevolentněji a jsou ochotni prominout drobné administrativní nesrovnalosti. Zda česká vstřícnost přetrvá i po případu Ave Ransom, zůstává otevřené. "Právě srovnáváme inkriminované údaje. Nedá se ale čekat, že by bylo reálné podat proti německému postupu oficiální protest," řekla Eva Chaloupková z Jockey Clubu ČR.