20. března 2015

Před 30 lety...

... se  Trocadero s východoněmecký žokejem Jochenem Potempou stali posledními vítězi chuchelského derby před původními secesními tribunami z roku 1906. Nedlouho poté došlo k demolici tribun i vážnice a dočasnému stěhování dostihového provozu do Karlových Varů. Byly to dny nostalgie, lítosti i futuristických vizí. "Souběžně s výstavbou nové tribuny bude stavěna nová tréninková dráha o obvodu 1800 metrů v prostoru u Lahovic. Sem se přesune trénink koní, takže dostihová dráha bude sloužit pouze dostihům, eventuálně tréninku vybraných koní před důležitými dostihy. U tréninkové dráhy vyrostou nové stáje, neboť některé stávající (zvláště v jižní části závodiště) jsou určeny k postupné demolici. Počítá se rovněž s vytvořením přímé dráhy bez zatáček na vzdálenost 1400 - 1600 m, se startem u Lahovic," popsal vize tehdejšího vedení Státního závodiště novinář Přemysl Neumann.

Jaké futuristické vize bude český turf spřádat v letošním roce? Sledujte na jaře Martinův derby-zápisník.