17. března 2015

Před 50 lety...

... vyhrál derby Myjavan s žokejem Františkem Hulešem. Motešický hřebec přišel jako hříbě při úrazu o jedno oko a měl tudíž velké štěstí, že mohl běhat dostihy. Tuzemský dostihový řád totiž takovým koním v různých obdobích zakazoval startovat. Dnes by Myjavan do derby mohl opět nastoupit, současná verze pravidel totiž vylučuje z dostihového provozu jen koně slepé na obě oči. Kůň slepý na jedno oko sice nemůže startovat v překážkových dostizích, ale na rovině se zúčastnit může, a to "pod podmínkou, že osoba odpovědná za oznámení koně jako startujícího toto oznámí pořadateli dostihů a nejpozději při oznámení startujících koní předloží pořadateli písemný doklad o vyšetření koně veterinárním lékařem na oftalmologickém pracovišti". Myjavanův nástupce tedy potřebuje souhlas od veterináře a pořadatel musí na jeho vadu upozornit diváky v Dostihovém programu.

Vyhraje letošní derby nová osobnost, nebo uvidíme jednookého mezi slepými? Sledujte dění, hlasy a reakce na Martinově derby-zápisníku.